گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق

بيوگرافي

نام : آرش نام خانوادگی : زرینی تبار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : en.arashzarinitabar@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برق-قدرت
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه