گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

بيوگرافي

نام : الهه نام خانوادگی : شفایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hrkarimi2011@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان - خوراسگان سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه : مقایسه طرحواره های آسیب زای اولیه ، بهزیستی روانشناختی ،کیفیت زندگی و روش مقابله با استرس در افراد دارای اختلال شخصیت (مرزی ،نمایشی ،وسواسی ،پارانوئید و وابسته )با افراد عادی 20 تا40 ساله شهر اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : رونشناسی تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای میزان کمروئی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی در شهرستان اراک
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر در بروز طلاق
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: اخذ گواهی شرکت در همایش علمی تخصصی اختلالات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مهر 1393)
ارائه دهنده : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طول دوره : 20 ساعت
عنوان دوره: - اخذ گواهی شرکت در چهارمین کنگره سایکو سوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سه روز متوالی(1
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : سه روز متوالی
عنوان دوره: اخذ گواهی مربیگری مهارت های زندگیT.O.T از وزارت علوم و دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی (1389)
ارائه دهنده : وزارت علوم و دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی
محل دوره : مهمان سرای گاجره طول دوره : 50 ساعت
عنوان دوره: شرکت در کارگاه آزمون های تشخیص بالینی دانشگاه شهر کرد (خرداد 1387)
ارائه دهنده : مرکز مشاوره دانشگاه شهر کرد
محل دوره : دانشگاه شهر کرد طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: - شرکت در کارگاه آموزشی روابط موضوعی دانشگاه صنعتی اصفهان (مرداد1387)
ارائه دهنده : مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان
محل دوره : دانشگاه صنعتی اصفهان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: شرکت در کارگاه آموزشی گروه درمانی اردیبهشت 1387
ارائه دهنده : مرکز مشاوره دانشگاه کاشان
محل دوره : دانشگاه کاشان طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: شرکت در کارگاه آموزشی بهداشت و مشاوره جنسی دانشگاه اصفهان (خرداد 1389)
ارائه دهنده : مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: شرکت در کارگاه سایکو فارماکولوژِ ی دانشگاه صنعتی اصفهان (مرداد1387)
ارائه دهنده : مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان
محل دوره : دانشگاه صنعتی اصفهان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: شرکت در کارگاه آموزشی هیپنوتیزم درمانی بین المللی روان تنی (مهر1391)
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: شرکت در کارگاه آموزشی پیش از ازدواج وزارت علوم و دفتر پیشگیری آسیب های اجتماعی ( دی ماه 1383)
ارائه دهنده : وزارت علوم و دفتر پیشگیری آسیب های اجتماعی
محل دوره : فرهنگسرای زبان وادب فارسی طول دوره : 30 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : -اجرای کار گاه آموزشی مهارت های ارتباطی (1386)
محل دوره : دانشگاه هنر وصنعتی اصفهان تاریخ دوره : 1386
عنوان دوره : -اجرای کار گاه آموزشی استرس وراه های مقابله با آن
محل دوره : دانشگاه هنر وصنعتی اصفهان تاریخ دوره : 1386
عنوان دوره : - اجرای کار گاه آموزشی 5 زبان عشق
محل دوره : دانشگاه هنر وصنعتی اصفهان ودانش پژوهان -بیاد امام صادق تاریخ دوره : سالهای متوالی
عنوان دوره : - اجرای کار گاه آموزشی خانواده سالم
محل دوره : دانشگاه صنعتی - بنیاد امام صادق ودبیرستان فراز تاریخ دوره : 1393-94
عنوان دوره : -اجرای کار گاه آموزشی امیدواری
محل دوره : خطوط لوله نفت تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : - اجرای کار گاه آموزشی ،راز شاد زیستن وشادی در خانواده ومحیط کار
محل دوره : خطوط لوله نفت - ذوب آهن - دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 88-92-93-94
عنوان دوره : اجرای کار گاه آموزشی خواستگاری به سبک سنتی تا مدرن
محل دوره : دانشگاه غیر انتفاعی دانش پژوهان تاریخ دوره : 92-93
عنوان دوره : - اجرای کار گاه خودگویی مثبت
محل دوره : خطوط لوله نفت تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : - اجرای کار گاه آموزشی آموزش های پیش از ازدواج
محل دوره : دانشگاه هنر وصنعتی اصفهان ودانش پژوهان -مرکز مشاوره پرتو آفتاب تاریخ دوره : سالهای متوالی
عنوان دوره : - سلسله کارگاه های رضایت شغلی (1387)
محل دوره : ویژه کارمندان دانشگاه هنر ودانش پژوهان تاریخ دوره : 88- 90