گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

  • امام علی (ع) : اگر نماز گزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهی است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت
بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : خدابخشیان نائینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mkh.naeini@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : حسابداري