گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : کلیشادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mahmoud.kelishadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : راه و ساختمان
دانشگاه محل تحصیل : امیر کبیر ( پلی تکنیک سابق ) تهران سال اخذ مدرک : 1363
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : علامه طباطبایی تهران سال اخذ مدرک : 1367
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اسلامی کرمان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : باز زنده سازی و احیاء روستای قهی در محور تاریخی منطقه کوهپایه اصفهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : ازاد خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :