ناصر ایزدی نیا
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : ناصر نام خانوادگی : ایزدی نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي نیمه وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :