گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - ریاضی کاربردی

بيوگرافي

نام : ندا نام خانوادگی : جوام
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : neda.javam93@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : یک روش جدید برای رتبه بندی کامل DMU ها