گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی عمران-سازه

  • موضوع تحقیقاتی مقطع دکتری: اندرکنش خاک و سازه با روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده غیر مزدوج
بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : خلج هدایتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hamidrezahedayati89@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : سازه و زلزله
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شمال سال اخذ مدرک : 91
عنوان پایان نامه : اثر زلزله بر سدها و نحوه مقاوم سازی سدها پس از زلزله
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد یزد سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : اتوماتای سلولی و کاربرد آن در مهندسی عمران