گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : کاظم نام خانوادگی : امین زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Aminzadeh.k@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : زمينه هاي مورد علاقه :سيستم هاي کنترل و مانيتورينگ و اتوماسيون صنعتي - اقتصاد صنعتي -اقتصاد توسعه و اقتصاد بين الملل
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : آبان 1372
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت آیفون داخلی بر اساس سیستم T.D.M
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز سال اخذ مدرک : بهمن 1382
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین بهره وری و تورم در ایران (1332-1380)
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره های مختلف ابزار دقیق FIELD INSTRUMENT
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: سیستم های صنعتی کنترل و مانیتورینگ YOKOGAWA-SIEMENS-ALLEN BRADLEY
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: انواع P.L.C ها از جمله:SIEMENS 300/400 SERIES-ALLEN BRADLEY SERIES 5,CONTROL LOGIX 5000
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: انواع دوره های سرپرستی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره های مختلف کنترل و مانیتورینگ صنعتی D.C.S
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: و انواع دوره های اتوماسیون صنعتی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :