گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معارف اسلامي و علوم سياسي

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : منتظری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : 313montazeri@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت دفاعی(استراتژی)
دانشگاه محل تحصیل : جامع تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم سیاسی-سیاستگذاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: ان اصفهان
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مدیریت وفرماندهی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دفاع غیر نظامی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جنگ روانی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دفاع مقدس
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ریشه ها وزمینه های انقلاب اسلامی
محل دوره : تاریخ دوره :