گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

  • آدم یک بودن است و انسان یک شدن
بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : منصوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mmansori67@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :