دکتر مهناز گودرزی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهناز نام خانوادگی : گودرزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : ایران و کشورهای همسایه، آسياي مرکزي. قفقاز. درياي خزر. روسيه. امنيت و سياست خارجي. بحران هاي بين المللي. خليج فارس
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :