گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : ضیائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mziaei@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :