منیره محلوجی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

نام : منیره نام خانوادگی : محلوجی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mahloji24@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حقوق كيفري و جرم شناسي