گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : خوانساری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mohsenkhansari65@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : حقوق قراردادها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه قم سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حقوق مدنی 3 - 6 - 7 - 8
محل دوره : مراکز دانشگاهی استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق تجارت 1 - 3 - 4
محل دوره : مراکز دانشگاهی استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : ایین دادرسی مدنی 1 - 2
محل دوره : مراکز دانشگاهی استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق اساسی
محل دوره : مراکز دانشگاهی استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق اداری 1 - 2
محل دوره : مراکز دانشگاهی استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق ثبت
محل دوره : مراکز دانشگاهی استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقدمه علم حقوق
محل دوره : مراکز دانشگاهی استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق بشر در اسلام
محل دوره : مراکز دانشگاهی استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق کار
محل دوره : مراکز دانشگاهی استان اصفهان تاریخ دوره :