گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

بيوگرافي

نام : بتول نام خانوادگی : جعفری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : jafari_b@ymail.com
ایمیل : jafari_b@ymail.com
زمینه تحقیقاتی :