گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : معصومه نام خانوادگی : جلالیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : a_jalalian2001@yahoo.com
ایمیل : a_jalalian2001@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :