گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاديار

  • اعلام نمرات نهائی زراعت عمومی دامپروری
  • اعلام نمرات عملیات کشاورزی رشته دامپروری
  • نمرات میان ترم رشته مهندسی علوم دامی اعلام شد
  • زيبايي هاي جهان: قرآن کريم همواره از طبيعت و شناخت آن سخن مي گويد : از آسمان ، زمين ، خورشيد ، ماه ، ستارگان ، از ابرهاي باران زا و ابرهاي غير باران زا ، ريزش فراوان آب از آسمان ، رويش گياهان ، زيبايي هاي نور، جلوه هاي گوناگون رنگ و وزش باد .اما مهم اين است که بدانيم طبيعت چه اهميتي دارد و چه زيبايي هايي مي آفريند و چگونه مي توان از آن به گونه اي نيکو استفاده کرد و مهم تر اينکه بدانيم همه اين نعمت ها نشانه خدا و با تدبير خدا هستند و هدفي براي آفرينش آنها وجود دارد و ما انسانها نا سپاسي نعمت نکنيم و به ستم از آن استفاده ننماييم . به همين دليل، در برخي آيات قرآن آمده است که سفر کنيد و در زمين بگرديد و بنگريد چگونه خداوند آفرينش را آغاز کرده؛ سپس باز او جهان ديگري را پديد مي آورد . خداست که بر هر چيز تواناست(عنکبوت/20)
بيوگرافي

نام : جواد نام خانوادگی : طباطبائیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : taba805@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : راهنمايي و مديريت پروژه هاي دانشجويان با عناوين و موضوعات مثل 1- تنشهاي خشکي بر روي غلات مثل گندم ، جو ، ذرت 2- تأثير تنش شوري و خشکي بر روي صيفي جات مثل گوجه فرنگي، خيار و فلفل و غلات مثل گندم و ذرت 3- تأثير نانو ذرات روي بر روي غلات جهت کاهش تنش شوري و خشکي 4-آثار تکنولوژي بذر در بذور ذرت، گندم، نخود زراعي 5-تغذيه گياه 6- گياهان داروئي 7- تجمع نيترات در گياهان مختلف بخصوص گياهان داروئي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زراعت-فیزیولوژی
دانشگاه محل تحصیل : اهواز سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسی كا ربرد عنصر روي بر صفات مورفوفيزيولوژيك ارقام گندم تحت شرايط تنش رطوبت انتهای فصل
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: 1-نحوه ارائه یک سمینار خوب
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 2-كارگاه مقاله نويسي
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 3-اکولوژی انسانی و چرخه¬های سازگار با محیط زیست
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 4-روش تدریس پیشرفته
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 5-اصول و مبانی کار آفرینی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 6-آشنائی با شیوه¬های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :