گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

بيوگرافي

نام : محمد قاسم نام خانوادگی : قاسم زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ghasemzadehmohamad1354@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد قشم سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : بررسی روابط ایران با جمهوری آذربایجان وارمنستان و نقش روسیه در چگونگی این روابط