گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : بهرام نام خانوادگی : شاهدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : bshahedi@yahoo.com
ایمیل : bshahedi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مباحث نظري و تاريخ معماري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری (مباحث نظري و تاريخ معماري)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مالايا (UM)- مالزي سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماري با رويکرد طراحي شهري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هیوستون - آمريکا سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : معماري
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هیوستون - آمريکا سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : طراحي صنعتي (ماشين آلات)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه جنوبي تگزاس - آمریکا سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کرسی آزاد اندیشی با موضوع: نیازهای ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای برخورداری از همیاری مر
ارائه دهنده : معاونت فرهنگی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: کرسی آزاد اندیشی با موضوع: وحدت حوزه و دانشگاه
ارائه دهنده : معاونت فرهنگی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: کرسی آزاد اندیشی با موضوع: آینده پژوهی در حوزه فرهنگ
ارائه دهنده : معاونت فرهنگی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: روش شناسی تحقیقات کیفی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 17 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه دوره چگونگی استخراج اطلاعات از متون علمی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه دوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه دوره روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: گواهینامه آزمون کارگاه طراحی آموزشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: گواهینامه دوره مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 16 ساعت

      بهرام شاهدي  با بيش از 27 سال سابقه در حوزه فعاليتهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي به امر تعليم و تربيت دانشجويان معماري پرداخته است. زمينه هاي آموزشي وي شامل فرآيند هاي  طراحي معماري، مباحث نظري معماري، آگاهي و شناخت ازدروس پايه، ترکيبات عناصرمعماري، طرحهاي تجربي، طرحهاي سيستماتيک و رويکردهاي نظري معماري به مثابه پديده هاي هنري (نقاشي، موسيقي)، ماشين، روايت تاريخي، داستان و ... مي باشد.  

      نامبرده راهنمايي و هدايت بيش از یکصد پايان نامه کارشناسي ارشد را به اتمام رسانيد و نيز چندين پايان نامه دکتري تخصصي درموضوعات مطالعاتي علميپژوهشي مختلف را عهده دار مي باشد.  بهرام شاهدي، بنيانگذار کارگاهاي مشترک آموزش مباني طراحي معماري بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) و دانشگاهاي آکسفورد بروکس انگلستان و دانشگاه صنعتي عجمان ، امارات و نيز برگزارکننده چندين دوره کارگاهاي پژوهشي معماري بوده است. وي همچنين، بعنوان کارشناس متخصص داراي سوابق اجرايي در نهادها، ارگانها و سازمانهاي عمران شهري در زمينه صنعت ساخت و ساز مي باشد. پژوهشهاي اکتشافي و تبييني درخصوص پيامدهاي معماري قوميقبيله اي، معماري بومي، معماري سنتي، پديدار شناسي معماري، ، طراحي شهري و معماري معاصر در زمره علاقه مندي هاي مطالعاتي نامبرده مي باشد.