گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : هیراد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : alireza.hirad@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مسائل مربوط به اقتصاد بين الملل و اقتصاد مالي