رضا فراشبندی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : فراشبندی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Copycenter1360@gmail.com
ایمیل : 2450752420
زمینه تحقیقاتی : علوم تربيتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه بوعلی سینا همدان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : تاثير مهارتهاي شنیداری و گفتاری بر عملکرد و کارایی كليه ي مديران مدارس شهرستان فراشبند
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تعلیم و تربیت اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی آموزش و پرورش ایران، ژاپن و فرانسه در مقطع ابتدایی از دهة 1950 ميلادي به بعد
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : ----
عنوان پایان نامه : -----
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: گواهینامه مهارتهای هفتگانه ICDL
ارائه دهنده : سازمان فنی حرفه ای
محل دوره : فراشبند طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه دوره امداد و کمکهای اولیه عمومی پایه
ارائه دهنده : جمعیت هلال احمر
محل دوره : همدان طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه آموزشی دوره امدادگری
ارائه دهنده : جمعیت هلال احمر
محل دوره : همدان طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه آموزشی تخصصی حمایت روانی
ارائه دهنده : جمعیت هلال احمر
محل دوره : همدان طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه مهارت های پایه داوطلبی
ارائه دهنده : جمعیت هلال احمر
محل دوره : فراشبند طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه دوره آموزشی Word
ارائه دهنده : دانشگاه بوعلی سینا همدان
محل دوره : همدان طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه دوره آموزشی ویندوز مقدماتی و پیشرفته
ارائه دهنده : دانشگاه بوعلی سینا همدان
محل دوره : همدان طول دوره :
عنوان دوره: گواهینامه داوری درجه 3 کشوری فوتبال
ارائه دهنده : فدارسیون فوتبال کشور
محل دوره : فراشبند طول دوره :
عنوان دوره: کارگاه آموزشی پيوست نگاري فرهنگي با محوریت مبانی ، نظری ، چیستی و چرایی
ارائه دهنده : موسسه مبین
محل دوره : بوشهر طول دوره :
عنوان دوره: کارگاه آموزشی معرفت افزایی
ارائه دهنده : موسسه مبین
محل دوره : بوشهر طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : دوره اعتیاد
محل دوره : مدرسه معراج بوشهر تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : مدرس دوره های کارشناسی علوم تربیتی
محل دوره : دانشگاه پیام نور استان فارس و بوشهر تاریخ دوره : 1395