محسن حبیبی دوست

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : حبیبی دوست
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mo13338@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: بررسی،تحلیل و روش تدریس « زبان انگلیسی » دوم متوسطه اول ( پایه هشتم ) و باز آموزی مبانی علمی آن (است
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 30 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در خصوص جهان بینی اسلامی (1) انسان و ایمان
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: مهارت های دست یابی به اطلاعات علمی و آموزشی
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: برنامه ریزی ومدیریت پیش گیری ازآسیب های اجتماعی
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره: شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: آموزش و پرورش و توسعه
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 32ساعت
عنوان دوره: بررسی ، تحلیل و روش تدریس « زبان انگلیسی»اول متوسطه اول و بازآموزی مبانی علمی آن
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 30ساعت
عنوان دوره: فرهنگ تفاهم در مدرسه
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره: بررسی مسائل و مشكلات مدارس مروج سلامت جمهوری اسلامی
ارائه دهنده : آموزش و پرورش
محل دوره : . طول دوره : 18 ساعت