زهرا قربانی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اقتصاد

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : قربانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : baaharegh84@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :