مریم یوسفی نژاد
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : یوسفی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : myosofi88@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد انرژي