یاور نجات پور شرف اباد سفلی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - ریاضی کاربردی

بيوگرافي

نام : یاور نام خانوادگی : نجات پور شرف اباد سفلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : yavarmath@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :