گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : ذبیحی فرد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : abbas.zebihi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : اقتصاد
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان شهید بهشتی برازجان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت معلم تهران سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :