گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : جواد نام خانوادگی : طاهرزاده نوش آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : taherzadeh@iau-naragh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : گردشگري ورزشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: روش های برقراری ارتباط مؤثر
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نراق-استان مرکزی طول دوره :
عنوان دوره: بازاریابی ورزشی
ارائه دهنده : معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد شیراز طول دوره :
عنوان دوره: روش های تدوین مقاله isi
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نراق طول دوره :
عنوان دوره: آشنایی با رایانه و ...
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نراق طول دوره :