گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-زراعت

بيوگرافي

نام : سیدکمیل نام خانوادگی : سیدشوربلال
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : k.shourbalal@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : زراعت فيزيولوژي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کشاورزی-تولیدات گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : تاکستان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : کشاورزی-شناسایی و مبارزه با علف های هرز
دانشگاه محل تحصیل : اراک سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مهندسی تغذیه گیاهی
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
محل دوره : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان طول دوره : 80 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : بیولوژی سلولی و مولکولی
محل دوره : دانش پژوهان تاریخ دوره :