گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : مهرانفر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : saeidmehranfar65@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : در زمينه ي پايان نامه به اين نتيجه رسيديم که شان بيماران توسط دندانپزشکان در استان اصفهان رعايت نميشد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشک -دانشجو دکترای حقوق
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : بررسی رعایت شان بیمار توسط دندانپزشکان اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق و جزا
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور تهران جنوب سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره قضاوت -دوره زبان ایلتس
ارائه دهنده : معاونت آموزشی قوه قضائیه
محل دوره : اصفهان طول دوره : یک سال
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس در دانشکده دندانپزشکی -دروس اخلاق پزشکی و طب قانونی
محل دوره : دانشگاه اصفهان تاریخ دوره :