پرویز فرشاسعید
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حقوق بین الملل

بيوگرافي

نام : پرویز نام خانوادگی : فرشاسعید
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : parvizfarshasaid@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : پايان نامه با عنوان ماهيت و آثار حقوقي عمليات هوايماهاي بدون سرنشين در حقوق بين الملل