پوران احمدوند
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : پوران نام خانوادگی : احمدوند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : p.ahmadvand@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :