گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاكشناسي -حاصلخيزي خاك و تغذیه گیاه

بيوگرافي

نام : فرزاد نام خانوادگی : رسایی
تاریخ تولد :
محل تولد : شيراز
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : farzad.rassaei20@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آلودگي آب و خاك
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم خاک
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم خاک
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر دما و فسفر و زمان بر شکلهای شیمیایی کاد میم در دو خاک آهکی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی خاک
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سطوح روی و زمان خواباندن بر سینتیک و شکلهای شیمیایی کادمیم در دو خاک آهکی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: هیدروژِِِیولوژی
ارائه دهنده : بورسیه موسسه تحقیقاتی UFZ آلمان
محل دوره : شهر هاله آلمان طول دوره :
عنوان دوره: Dasylab
ارائه دهنده : موسسه تحقیقاتی UFZ آلمان
محل دوره : شهر هاله آلمان طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : خاکشناسی عمومی
محل دوره : دانشگاه آزاد شیراز تاریخ دوره :