گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : ترکان
تاریخ تولد : 1364/03/21
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : torkanalireza@ymail.com
زمینه تحقیقاتی : سلامت روان ، زوج درمانی ، خانواده درمانی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره وراهنمایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : تدوین بسته روایت درمانی ویژه زوجین متعارض و بررسی مقایسه ای آن با زوج درمانی هیجان مدار (EFT) بر صمیمیت ، تعهد، تعارض و کیفیت زندگی زناشویی در زوجین ناسازگار شهرستان اصفهان
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: EFT , ISTDP , ACT , CFT , NET , CBT
ارائه دهنده : مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
محل دوره : مراکز مشاوره و دانشگاهها طول دوره : 10 سال
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : EFT , ISTDP , ACT , CFT , NET , CBT
محل دوره : مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تاریخ دوره :