گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : لیلی نام خانوادگی : نوریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : leili.nourian@gmail.com
ایمیل : l.nourian@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : -