گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاكشناسي و بیو متئورولوژی

بيوگرافي

نام : عطیه نام خانوادگی : عطائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ataeiateieh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شاهد تهران سال اخذ مدرک : 91
عنوان پایان نامه : تعیین غلظت عناصر روی، مس و نیکل در خاک های منطقه شلمچه
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : اثر فعالیت مورچه ها و آهوان بر ویژگی های بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی کلاه قاضی