گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : نسرین نام خانوادگی : سلحشوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : روان شناسي باليني، زوج درماني تحليلي، سکس تراپي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روان شناسی صنعتی و سازمانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روان شناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه میسور سال اخذ مدرک : 2010
عنوان پایان نامه :