گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : پیام نام خانوادگی : گوران
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : payam.gouran@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : Big Data ,Data mining ,Data Quality, Agile Development, Intelligent Transportation System
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : طراحی وپیاده سازی زبان های برنامه سازی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسی نرم افزار
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره :
عنوان دوره : برنامه نویسی همروند
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسی اینترنت
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره :
عنوان دوره : محیط های چند رسانه ای
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره :
عنوان دوره : سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحلیل و طراحی سیستم ها
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسی نرم افزار 2
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسی نرم افزار 1
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصی کامپیوتر
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد تاریخ دوره :