گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق و الكترونيك

بيوگرافي

نام : شراره نام خانوادگی : بشیراعظمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : sh.bashirazami@khuisf.ac.ir
ایمیل : sh.bashirazami@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :