گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی عمران- خاک و پی

بيوگرافي

نام : حرمت اله نام خانوادگی : ولی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : valipourmail@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مکانيک سنگ
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : عمران - خاک و پی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :