گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : منیره نام خانوادگی : صادقی نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : monire.sadeghinia@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تربیتی-پیش دبستانی و دبستان
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : تأثیر شطرنج بر تمرکز حواس،دقت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 13-8 سال استان اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه هوش هیجانی و باورهای فراشناختی با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 5 شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-93