حسین علیزاده
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : علیزاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : hossein.alizadeh.eco@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : توريسم بين الملل وتوريسم پزشكي