گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : پژمان نام خانوادگی : ناظری نائینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : pe_nazeri@yahoo.com
ایمیل : pe_nazeri@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : معماري پايدار-معماري بومي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : خوراسگان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : طراحی دانشکده هنرهای تجسمی