گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : وحید نام خانوادگی : بنیسی
تاریخ تولد : 1365/05/18
محل تولد : تهران
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : vahid.banisi@khuisf.ac.ir
ایمیل : vahid.banisi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : علوم تربيتي اخلاق در پژوهش آموزش مسئولانه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تحقیقات آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : شهروند حرفه ای
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : آموزش مدیریت مسئولانه