گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : دارایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ap.daraee2@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور وزوان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران عمران
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :