گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : مبلیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : moblian88@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
دانشگاه محل تحصیل : یزد سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان