گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : حمید نام خانوادگی : قدیری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : h.ghadiri@bankmellat.ir
زمینه تحقیقاتی : علوم اقتصادي - بانکي -حقوق بانکي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 89
عنوان پایان نامه : بررسی و تبین تاثیر بانکداری الکترونیک بر برخی رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و فردی (مطالعه موردی : شعب بانک ملت استان اصفهان)
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: علوم بانکی - بازار سرمایه و بورس - بیمه
ارائه دهنده : بانک ملت
محل دوره : تهران طول دوره : 1سال
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اقتصاد خرد وکلان ودروس اقتصادی - بانکداری داخلی 1و2- حقوق بانکی - حسابرسی بانکی - بیمه
محل دوره : موسسه عالی بانکداری -دانشگاه المهدی -اشرفی اصفهانی - هشت بهشت تاریخ دوره : 89تاکنون