محمود وصالی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق و الكترونيك

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : وصالی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mahmoodvesali645@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : الكترونيك قدرت