گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق و الكترونيك

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : وصالی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mahmoodvesali645@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : الكترونيك قدرت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : هنرستان شهید چمران اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده فنی شهید مهاجر سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون سپاهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت رباط مسیر یاب
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : طراحی و ارائه یک مبدل دو طرفه غیر ایزوله با حداقل المان کمکی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :