گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : ارسلان نام خانوادگی : نجفوند
تاریخ تولد : 1353/05/01
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : snd_68@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دزفول سال اخذ مدرک : ۱۳۸۸
عنوان پایان نامه :