گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپیوتر

بيوگرافي

نام : پروین نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : کارشناس
ایمیل دانشگاهی : parvin_ahmadi85@yahoo.com
ایمیل : p.ahmadi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ساختمان داده - سیستم عامل - مبانی کامپیوتر- کارگاه کامپیوتر - آزمایشگاه سیستم عامل - آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
محل دوره : تاریخ دوره :