گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : ریماز
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : saied423@yahoo.com
ایمیل : saied423@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد-تجارت الكترونيك